EEN WALVISCH LANG 70 VOETEN, GESTRANDT OP DE HOLLANDTSE ZEE-KUST, TUSSCHEN SCHEVELINGEN EN KATWYK, IN SPROKKELMAANDT, 1598.

image27380


Een Walvisch Lang 70 voeten, gestrandt op de Hollandtse zee-kust, tusschen Schevelingen en Katwyk, in Sprokkelmaandt, 1598.

Engraving, c.1684.
Image size 10 1/8 x 13 1/8" (258 x 333 mm).
Good condition.
LOCATION: New York City

Inventory Number: 27380
Price: $1,500.00
Publisher :
18th-19th Century Subjects , Marine , Whaling