The Old Print Shop

Senna Ruelhivel Colutea Vesicaria. [Bladder Senna]