The Old Print Shop

Znamenja [sic] (Znamenje).. Road sign signs.